در نظام جامع آموزش مديريت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبري براي جذب و آموزش روحانيون محترم اهل سنت مراحل مختلفي درنظر گرفته شده است.

بر اساس این نظام دوره 20 روزه آموزش تمهيدي براي داوطلبين برگزار مي گردد و در انتهاي دوره آزمون كتبي برگزار مي شود  كه در اين سالها سعي شده با ايجاد بانك سوالات آزمون و همچنين مشورت با كارشناسان مختلف آزمون هاي مديريت اهل سنت با رعايت تمامي استاندارد ها برگزار گردد.

روحانيون اهل سنت پس از گذراندن دوره آموزش تمهيدي و پس از قبولي در آزمون ورودي و موفقيت در مصاحبه، لازم است به منظور تکميل آموزش‌هاي تمهيدي و مقدماتي در دوره آموزش بدو خدمت شرکت نمايند.

بر اين اساس کارآموزان محترم اهل سنت در سومين مرحله آموزش ، در دوره آموزشی کارآموزی که به صورت حضوری و مجازی برگزار می گردد شرکت می کنند، آموخته‌هاي خويش در دوره‌هاي قبلي را تعميق بخشيده و با اشراف اساتيدی از سنی و شیعه آشنا به مسائل حج، مهارت‌هاي آنان در اداره فرهنگي کاروان‌ها و تبيين مناسک و احکام افزايش مي‌يابد.