مدرسه حج اسماعیلیه (شیخان) گیاهدان قشم، استان هرمزگان

مدرسه حج اسماعیلیه (شیخان) گیاهدان قشم

استان هرمزگان
اولین مدرسه حج در استان هرمزگان در محل مدرسه اسماعیلیه ( گیاهدان) قشم تاسیس گردید.

و شیخ عبدالرحیم خطیبی ، امام جمعه اهل سنت جزیره قشم به عنوان اولین مدیر این مدرسه حج انتخاب و معرفی گردید.

۸۳۱ بازدید (مجموع کل), ۹ بازدید (امروز)

میز پشتیبانی