مدرسه حج چنارلی استان گلستان

آشنایی با مدرسه حج چنارلی

استان گلستان
نخستین دوره کار آموزی مدرسه حج روحانیون اهل سنت با حضور ۴۵ روحانی از ۱۰ استان کشور برای آموزش مناسک حج  به مدت یک هفته در مدرسه علمیه روستای چنارلی برگزار می شود و شرکت کنندگان با مناسک حج تمتع و عمره مفرده بصورت عملی آشنا خواهند شد.

متن حکم انتصاب مدیر مدرسه حج چنارلی

۲,۱۶۹ بازدید (مجموع کل), ۶ بازدید (امروز)

میز پشتیبانی