همایش مجازی گرامیداشت یاد و خاطره علمای اهل سنت (خادمین ضیوف الرحمن)

میز پشتیبانی